Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0902.937.088 [ MS Liên ]

Listcode: STATUS INSTRUMENTS Vietnam

 

DIN RAIL TRANSMITTERS    
DIN RAIL TRANSMITTERS SEM1605/P PC Programmable, Push Button Calibration Pt100 input
DIN RAIL TRANSMITTERS SEM1605/TC PC Programmable, Push Button Calibration T/C input
DIN RAIL TRANSMITTERS SEM1615 PC Programmable Universal Input Dual Channel 
DIN RAIL TRANSMITTERS SEM315 MKII HART 5,6,7 Compatable, Universal Input Dual Channel
DIN RAIL TRANSMITTERS SEM1801XR PC Programmable Pt100 or Slide Wire input ATEX IECEx Approved. 
DIN RAIL TRANSMITTERS SEM1802XR PC Programmable Pt100 or Slide Wire input ATEX IECEx Approved. Dual Channel
DIN RAIL TRANSMITTERS SEM1801XTC PC Programmable Thermocouple input  ATEX IECEx Approved.
DIN RAIL TRANSMITTERS SEM1802XTC PC Programmable Thermocouple input  ATEX IECEx Approved. Dual Channel